Zábava pro děti i dospělé

Plno zábavy pro děti

Každý ročník se snažíme připravit tak, aby se na srazu líbilo i těm nejmenším návštěvníkům. Proto na srazech míváme dětská autíčka, na kterých se mohou děti svést. Tuto atrakci ocení nejen děti, ale i tatínkové, kteří mohou auto řídit prostřednictvím dálkového ovládání. Děti se mohou vozit také na koních, kteří symbolizují koně v motorech silných automobilů. Dále máme připravený dětský vláček, skákací hrad, malování na obličej a mnoho soutěží s možností vyhrát zajímavé ceny.

Zábava pro dospělé

Kromě krásných aut je velmi populární dům Jack Daniel’s o rozloze 20 x 20 m, který nabízí příjemné posezení, fotbálek a bar s příjemnou obsluhou a množstvím alkoholu Jack Daniel’s za skvělou cenu. Velkým trhákem je také tombola, ve které jsou ceny v hodnotě až 150.000 Kč a která slibuje výhru téměř každému, kdo si tombolenky koupí. Zájemci se mohou také proletět vrtulníkem. Na srazech nechybí ani soutěže o pěkné ceny a celodenní a večerní zábavný program.

Skvělí účinkující

Již od samého začátku, tedy od roku 2009, moderuje naše srazy specialista na americké automobily a veterány Ivo Kunetek. Iva při moderování doprovázel například Ruda z Ostravy, Marcela Škábová a na posledním ročníku Petr Rychlý. O zábavu se nestarají pouze moderátoři, ale také kapely. Doposud na našich srazech účinkovali kapely Doctor P.P., Maxim Turbulenc, Morčata na útěku, Eva a Vašek, Tři promile, Stanley’s Dixie Street Band, The Cell, Drops, ZZ Top revival a další.

Hodnocení automobilů

Samozřejmě myslíme i na ty, kteří se přijedou pochlubit se svým plechovým mazlíčkem. Bez Vás, kteří přivezete každý rok své automobily, by nemohl sraz být, proto hodnotíme auta v mnoha kategoriích a pro ty nejlepší jsou připraveny ceny. Veškeré kategorie a další informace k hodnocení aut jsou uvedeny níže.

Mnoho jídla a suvenýrů

Kromě skvělého programu se můžete těšit na velké množství stánků s jídlem a pitím. Čepujeme Budweiser Budvar, v nabídce je mnoho druhů dalších alkoholických i nealkoholických nápojů a rozmanitá nabídka slaných i sladkých, teplých i studených jídel. V areálu se nachází také stánek se stylovými suvenýry.

Charitativní aukce

Součástí programu je také charitativní aukce. Draží se obrázky aut, které namaloval Miroslav Konderla, jeden z klientů Centra sociální pomoci Třinec. Vyvolávací cena pro všechny dražené obrázky je 200 Kč. Mimo samotnou dražbu je možnost Centrum podpořit dobrovolným příspěvkem, který bude přičten k vydražené částce. Tyto příspěvky nad rámec aukce se vybírají v Infostánku v průběhu akce.

VÝTĚŽEK Z DRAŽBY JE VĚNOVÁN ORGANIZACI „CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI TŘINEC“.

Ubytování na srazu
Možnosti ubytování

PENZION OVEČKA

Nýdek 150, 739 96 Nýdek
Kontaktní osoba paní Nezbedová
Tel. 558 339 415, 734 753 840

BYSTŘICE PENZION STADION

Bystřice, Stadion, 739 95 Bystřice
Kontaktní osoba paní Karczová
Tel. 603 195 556
Celková kapacita 25 osob, možnost snídaně, obědu, večeře.

PENZION U KONVIČEK

Bystřice 1335, 739 95 Bystřice
Kontaktní osoba ing. Konvičková
Tel. 558 995 714, mobil 732 465 650
Požaduje rezervaci minimálně 2 týdny předem.
K dispozici 3 dvoulůžkové pokoje.

HOTEL STEEL TŘINEC

Nám. Svobody, 739 61 Třinec
Recepce 556 200 111-2
info@hotelsteel.cz

HOTEL GRŮŃ

Mosty u Jablunkova
Recepce 558 339 447

PENZION NA KAMYNCU

Č.p. 454, 739 91 Jablunkov
Tel. 721 002 502

HOTEL VITALITY

Vendryně 1217
739 97 Vendryně
Tel. 734 753 830

PŘÍMO V AREÁLU JE MOŽNOST PŘESPÁNÍ FORMOU NOCLEHÁRNY V BUDOVĚ PZKO, SPACÁKY VLASTNÍ.

CENA ZA OSOBU
70,- Kč/ 1 noc
Obecné informace
Vstupné 2019

Ceny vstupného vč. cen atrakcí.

„Vše na kolech v čase – X. Sraz Veteránů, Mustangů & US car Milíkov 2019“

CENA VSTUPNÉHO PRO NÁVŠTĚVNÍKY NA CELOU AKCI
180,- Kč na osobu, děti do 10 let zdarma,
držitel průkazu ZTP sleva 50%
Vstupenka je platná pro všechny tři dny akce bez rozdílů, kdy je zakoupena a zda je využita jen jeden nebo všechny dny trvání akce, vyjma neděle!
POUZE PÁTEČNÍ VSTUPNÉ
80,- Kč na osobu
POUZE NEDĚLNÍ VSTUPNÉ
70,- Kč na osobu
Držitelé průkazů ZTP a ZTTP
– sleva 50%
CENA VSTUPNÉHO PRO ÚČASTNÍKY AKCE S AUTY
60,- Kč na každého člena posádky v autě, děti do 10 let zdarma.
Účastníci s vystavovanými auty a motocykly obdrží pamětní minci zdarma.
Vstup do areálu je řešen přes označené pokladny č. 1, 2 a 3. Všechny návštěvníky akce prosíme, aby udržovali v areálu pořádek a dbali pokynů pořadatelů akce. Parkování je zajištěno na označených plochách v blízkosti sportovního areálu v Milíkově.
CENA ZA PARKOVÁNÍ
20,- Kč za auto
CENA VSTUPNÉHO NA HELIKOPTÉRU
700,- Kč / OSOBU, 5minutový vyhlídkový let po okolí
Všechny účastníky a zájemce o vyhlídkové lety helikoptérou žádáme, aby přísně dodržovali veškeré pokyny provozovatelů daných zařízení a pořadatelů akce!
CENA VSTUPNÉHO NA KOČÁR
50,- Kč / OSOBU, 10-15minutová vyjížďka po okolí
CENA VSTUPNÉHO NA AUTÍČKA
10,- Kč / DÍTĚ / 1 OKRUH
CENA VSTUPNÉHO NA PONÍKY
20,- Kč / 1 JÍZDA
Bezpečnostní a Organizační pokyny

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Vstup a vjezd účastníků a návštěvníků na plochu, stejně jako pobyt na ploše a účast na celé akci, včetně doprovodných programů a účasti v jednotlivých soutěžích, je na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník nebo návštěvník akce, který tuto škodu způsobil.
 • Všichni účastníci i návštěvníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů nebo pracovníků ochranky, kteří budou oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.
 • Při vstupu obdrží každý účastník nebo návštěvník akce vstupenku a bude označen barevným náramkem. Vstupenka platí po všechny tři dny konání akce včetně večerního programu. Pouze páteční nedělní vstupné je samostatné. Při opakovaném vstupu do areálu se musí návštěvník prokázat vstupenkou i náramkem.
 • V celém areálu je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h, rychlost v obci Milíkov bude po celou dobu akce snížená na 30 km/h a v označeném úseku obce bude platit zákaz stání.
 • V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem.
 • Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se přenosným dopravním značením, výslovně je zakázáno pohybovat se v prostorách za značkami "Zákaz vstupu".
 • Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich mohou být odtažena na náklady majitelů.
 • Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních účastníků a návštěvníků akce.
 • Je zakázáno protáčení kol a driftování nejen na travnaté ploše, ale i ostatních areálových plochách a komunikacích.
 • Před jízdou je zakázáno pití alkoholických nápojů a používání omamných látek. V případě požádání pořadatelů, je každý z účastníků povinen podrobit se dechové zkoušce.
 • Řidič je při jízdě vždy povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit vozidlo:
  - pokud se ve směru jeho jízdy, nebo v její nebezpečné blízkosti, objeví jiné osoby,
  - pokud dojde k jakékoliv kolizi nebo nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel,
  - na pokyn pořadatele.
 • Děti do 12 let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.
 • Psům je povolen vstup do areálu pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což plně zodpovídá majitel psa.
 • Pořadatelé mají přednost u stánků s občerstvením a na WC.
 • Účastníci i návštěvníci srazu jsou povinni vždy uposlechnout výzvy pořadatelů nebo pracovníků ochranky, v opačném případě mohou být vykázáni z areálu.
 • Všichni účastníci i návštěvníci akce, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše.
 • V případě jakýchkoliv vzniklých problémů a okolností ohrožujících bezpečnost osob, zdraví nebo majetku, je každý z účastníků nebo návštěvníků povinen danou skutečnost okamžitě oznámit nejbližšímu pořadateli, pracovníku ochranky nebo osobám v infostánku.
 • Pozor!!! Svým vstupem do areálu akce, každý účastník i návštěvník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat! Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude každý účastník nebo návštěvník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů! Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do areálu!!!
  Soutěže a hodnocení aut

  SOUTĚŽE A HODNOCENÍ AUT

  KATEGORIE I.

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Nejvzdálenější účastník

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Speciální cena

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Nejhlučnější výfuk „Cars“

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Nejhlučnější výfuk „Moto“

  KATEGORIE II.

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Classic Cars“ do roku 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „US Cars“ do roku 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Moto“ do roku 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Military“

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Classic Cars“ po roce 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „US Cars“ po roce 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Moto“ po roce 1945

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Sports Car“

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Mustang“

  KATEGORIE III.

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Soutěž elegance

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Cena Petra Rychlého

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  TOP „Cena diváků“

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Best of Best „Cars“

  VŠE NA KOLECH V ČASE – MILÍKOV 2019
  Best of Best „Moto“

  HODNOCENÍ AUT A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

  1. Hodnocení v jednotlivých kategoriích aut budou prováděna tříčlennou odbornou porotou, hodnocení bude probíhat v průběhu dopoledne a bude ukončeno v 15:00. Tzn. auta, která dojedou po tomto termínu již hodnocena nebudou.
  2. U ceny diváků bude rozhodováno počtem hlasů dle hlasovacích lístků, které se budou shromažďovat v průběhu dne v hlasovacím koši, umístěném v infostánku vedle hlavního pódia. Hlasování diváků bude ukončeno v 17:00.
  3. Měření hlučnosti výfuku bude probíhat od 13:15 do 14:15, zájemci o účast v této soutěži se musí do 11:20 zaregistrovat v infostánku vedle hlavního pódia, kde obdrží nalepovací žeton s číslem, který umístí na levou stranu čelního skla. Měření bude provádět dvoučlenná komise u označených aut. Auta bez uvedeného označení se měřit nebudou. V době měření, tzn. od 13:15 do 14:15 musí být každý přihlášený soutěžící u svého vozidla.
  4. Soutěž elegance o nejlepší dobový kostým bude probíhat v průběhu sobotního dne. V soutěži budou vyhodnoceni tři nejlepší jednotlivci nebo páry.
  Soutěže pro diváky

  SOUTĚŽE PRO DIVÁKY

  VYLOSOVÁNÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ SOUTĚŽE DIVÁKŮ
  1 věcná cena v hodnotě 5.000,- Kč
  CCS karta - fa. Fronius
  CENA ÚTĚCHY
  1 věcná cena v hodnotě 1.500,- Kč
  Dárkový poukaz věnovaný Penzionem Zámeček
  VOLNÉ SOUTĚŽE S PŘEKVAPENÍM.
  Vítěz obdrží věcnou cenu v hodnotě do 350,- Kč

  TOMBOLA

  PRŮBĚŽNÝ PRODEJ A OKAMŽITÉ VÝHRY V TOMBOLE-PÁTEK-SOBOTA 7.-8.6.2019
  Průběžný prodej a okamžité výhry v tombole budou probíhat v pátek 7.6.2019 po celou dobu akce a v sobotu 8.6.2019 v průběhu dne, a to maximálně do 19,30 hodin. Při zakoupení losu bude kupující ihned seznámen se skutečností, zda jeho zakoupený los vyhrává jednu z losovaných cen, či nikoliv. V případě výherního losu se výherce dostaví do stánku s výherními cenami ( stánek vedle infostánku ) a zde svůj výherní los smění za výherní cenu, která je vždy k danému losu přiřazená. Ostatní losy, ktere nevyhrály v průběhu obou dnů pořádaní akce, se vloží do losovacího koše a z těchto losů budou v hlavním losování vylosovány hlavní ceny. Proto je nutno zakoupené losy, které neuspěly v průběžném losování, dobře uschovat pro závěrěčné hlavní losování, které bude probíhat v sobotu 7.6.2019 kolem 20.00 hodin.
  HLAVNÍ LOSOVÁNÍ-SOBOTA 7.6.2019
  1. věcná cena v hodnotě 39.990,- Kč
  Elektro Scooter „YADEA C-line“ – fa. BERNDORF BÄDERBAU.s.r.o
  2. věcná cena v hodnotě 17.990,- Kč
  Televize „JVC-55VU83L” – fa. BERNDORF BÄDERBAU s.r.o
  3. věcná cena v hodnotě 11.490,- Kč
  Koloběžka „CRUSSIS profesionál“ - Spolek GT 40
  4. věcná cena v hodnotě 9.990,- Kč
  Espresso „Delongi ECAM 350.15B DINAMICA“ - Spolek GT 40
  5. věcná cena v hodnotě 3.999,- Kč
  Robot „ETA 0033 MEZO“ - Spolek GT 40
  6. věcná cena v hodnotě 1.999,- Kč
  Tablet „Gogen MAXPAD7G4“ - Spolek GT 40
  Hlavní losování tomboly bude probíhat v sobotu dne 7.6.2019 kolem 20,00 hodin. V případě neúčasti vylosovaného výherce v areálu u kterékoliv z cen, bude automaticky vylosován další výherce. Losování bude vždy probíhat tak dlouho, dokud nebude k dané ceně vylosován výherce. Pozdější urgence výhry není přípustná.

  HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ PRO DIVÁKY

  1. Vylosování jediného vítěze hlasovacích lístků soutěže diváků, bude kolem 18 hodiny. Losovat bude vylosovaná osoba, kterou nejprve vylosuje z koše z hlasovacími lístky moderátor akce. Lístek vylosované osoby již nebude vracen do losovacího košíku a jako kompenzaci, obdrží vylosovaná osoba cenu útěchy v hodnotě 1.500,- Kč. Samotné losování bude probíhat tak, že vylosovaná osoba bude losovat jediného výherce hlavní ceny v hodnotě 5.000,- Kč. V případě, že vylosovaný výherce nebude v době losování v areálu srazu, a nedostaví se ani na třetí vyzvání, bude losování probíhat znovu. Takto se bude pokračovat až do vylosování jediného výherce!
  2. Volné soutěže s překvapením se uskuteční neplánovaně v průběhu všech tří dnů. Soutěže se zúčastní vždy minimálně 4-6 soutěžících s tím, že nejlepší vyhrává věcnou cenu.
  3. Soutěž elegance o nejlepší dobový kostým bude probíhat v průběhu sobotního dne. Soutěž o nejlepší country kostým proběhne v rámci nedělního dne. Vždy budou vyhodnoceni tři nejlepší jednotlivci nebo páry.
  4. Soutěž na elektrickém býkovi bude probíhat v průběhu sobotního a nedělního dne. Každé tři hodiny budou vyhodnoceni nejlepší závodníci, kteří obdrží věcnou cenu.
  Výše uvedené soutěže mohou být opakovány dle možnosti programu, účast v soutěžích je na vlastní nebezpečí a je určena pro osoby starší 15-ti let.

  VEŘEJNÁ DRAŽBA a DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK

  Veřejná dražba bude probíhat v sobotu 7.6.2019 v době od 14,00-15,00 hod. Dražit se budou obrázky aut, které namaloval jeden z chráněnců centra, pan Miroslav Konderla. Vyvolávací cena pro všechny dražené obrázky je 200,- Kč. Mimo samotnou dražbu, je možno dané centrum podpořit v dobrovolným příspěvkem, který bude přičten k vydražené sumě. Dobrovolné příspěvky se budou vybírat od 10,00-14,00 hod. v Infostánku.

  Výtěžek z dražby bude věnován organizaci „CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI TŘINEC“

  Mince a samolepky
  Ceník
  US CARS 2009
  70,- Kč
  Veteráni 2010
  70,- Kč
  US CARS 2010
  70- Kč
  Veteráni 2011
  70,- Kč
  US CARS 2011
  70,- Kč
  Veteráni 2012
  70,- Kč
  US CARS 2012
  70,- Kč
  Veteráni 2013
  60,- Kč
  US CARS 2013
  60,- Kč
  Veteráni 2014
  60,- Kč
  Vše na kolech v čase 2015
  60,- Kč
  Vše na kolech v čase 2016
  60,- Kč
  Vše na kolech v čase 2017
  60,- Kč
  Vše na kolech v čase 2018
  60,- Kč
  Vše na kolech v čase 2019
  60,- Kč

  SAMOLEPKA GT40 - V
  10,- Kč
  SAMOLEPKA GT40 - M
  5,- Kč
  SAMOLEPKY ZE SRAZŮ
  5,- Kč

  V rámci konané akce 2019 bude 50% sleva na mince.

  Vaše jméno

  příjmení

  email

  telefon

  Váš dotaz

  Kolik je šest mínus jedna?

  Napište nám
  © 2016 - 2021 www.gt40-srazmustangu.cz
  created by